Kamerstuk 34891-19

Motie van het lid Hijink over de financiƫle effecten van het initiatiefwetsvoorstel op de abortusklinieken goed monitoren zodat de toegang, bereikbaarheid en beschikbaarheid van abortuszorg in klinieken niet verslechtert

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Gepubliceerd: 10 maart 2022
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34891-19.html
ID: 34891-19

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 10 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de financiële effecten van het initiatiefwetsvoorstel op de abortusklinieken goed te monitoren en, als er aanleiding voor is, de tarieven voor abortusklinieken te herzien zodat de toegang, bereikbaarheid en beschikbaarheid van abortuszorg in klinieken niet verslechtert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink