Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 januari 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport