Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 januari 2014
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2014A039139
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 december 2014. Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER - 33726-27

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

11 december 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2014. Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER - 33726-26

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Wmo op 8 oktober 2014.

4 september 2014

Besluitenlijst 2013A057848
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2014. Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER - 33726-26

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.2

3 juli 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2013A057789
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2014. Aanbieding van de handreiking ‘Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking’ - 33726-25

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel Wmo (33841)

17 april 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 december 2013. Aanbieding tweede nota van wijziging en informatie over hoogte bedrag inzake tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten - 33726-9

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel 33726

17 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 december 2013. Tweede nota van wijziging - 33726-10

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel 33726

17 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 december 2013. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33726-12

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 januari 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Besluitenlijst 2013A0476612
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013. Uitwerking van het Herfstakkoord en positie wetsvoorstel Wtcg - 33726-6

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om zeer spoedige toezending van de nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wtcg en CER

7 november 2013

Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)