Gepubliceerd: 22 januari 2014
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-18.html
ID: 33726-18
Wijzigingen: 33726-23

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VOORTMAN

Voorgesteld 22 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de sociale zekerheid erg kwetsbaar aan het worden is en dat iedere cent die daarop bezuinigd wordt, ten koste gaat van de zekerheid voor mensen;

overwegende dat dit land behoefte heeft aan zekerheid voor alle kwetsbaren en dat het een stap te ver is dat uitkeringen verder omlaag gaan;

verzoekt de regering, voor de komende jaren te stoppen met bezuinigen op chronisch zieken en mensen met een beperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Voortman