24,7 %
75,3 %

SP

VVD

SGP

GL

50PLUS

PVV

CU

D66

PvdD

CDA

BONTES

PvdA


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 23 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de sociale zekerheid erg kwetsbaar aan het worden is en dat iedere cent die daarop bezuinigd wordt, ten koste gaat van de zekerheid voor mensen;

overwegende dat dit land behoefte heeft aan zekerheid voor alle kwetsbaren en dat het een stap te ver is dat uitkeringen verder omlaag gaan;

verzoekt de regering, voor de komende jaren af te zien van bezuinigingen op de inkomenspositie van chronisch zieken en mensen met een beperking

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Voortman