Stemming

Motie van het lid Leijten over niet schrappen van de compensatie voor hoge zorgkosten

24,7 %
75,3 %


PVV

BONTES

SP

50PLUS

PvdA

SGP

PvdD

GL

VVD

D66

CU

CDA


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 22 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om tegemoetkomingen ter

compensatie van hoge zorgkosten te schrappen voor chronisch zieken en gehandicapten;

constaterende dat de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking tussen 2009 en 2011 tot 37% is gedaald;

verzoekt de regering, de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking niet verder te laten dalen door het schrappen van inkomenstegemoetkomingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

2014-01-22
Dossier: 33726
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-17.html