Stemming

Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

66,7 %
33,3 %


Bontes

PVV

CDA

PvdA

PvdD

50PLUS

VVD

SGP

SP

D66

GL

CU