Stemming

Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

66,7 %
33,3 %


SGP

VVD

CDA

PvdD

PVV

D66

CU

GL

BONTES

PvdA

SP

50PLUS