Gepubliceerd: 31 maart 2014
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-25.html
ID: 33726-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2014

Bijgaand ontvangt u de handreiking «Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking»1 waarbij conform de motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij (Kamerstuk, 33 726, nr. 19) op basis van expertise van patiënten- en gehandicaptenorganisaties expliciet aandacht is besteed aan de achterliggende vraag rondom meerkosten.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn