Gepubliceerd: 9 december 2013
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-9.html
ID: 33726-9
Origineel: 33726-2

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2013

Hierbij doe ik u een tweede nota van wijziging (Kamerstuk 33 726, nr. 10) toekomen met betrekking tot het wetsvoorstel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (Kamerstuk 33 726).

In aanvulling daarop wil ik u reeds melden dat in de SZW-begroting is opgenomen dat het bedrag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten in 2014 wordt verlaagd. Deze wijziging zal in het voorjaar van 2014 bij algemene maatregel van bestuur worden doorgevoerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher