24,7 %
75,3 %

PvdA

CU

50PLUS

VVD

GL

D66

PVV

SP

PvdD

BONTES

SGP

CDA


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 22 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het eigen risico en de eigen bijdragen geen onoverkomelijke financiële drempels mogen opwerpen om zorg te krijgen;

spreekt uit dat het totaal van het eigen risico en de eigen bijdrage niet hoger mogen zijn dan een maximumpercentage van het bruto-inkomen;

verzoekt de regering, dit wettelijk te regelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten