Stemming

Motie van het lid Voortman over schrappen van de gemeentelijke maatwerkvoorziening

15,3 %
84,7 %


GL

PvdA

PVV

D66

SGP

VVD

50PLUS

CDA

PvdD

SP

BONTES

CU


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 22 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat de gemeentelijke maatwerkvoorziening geschrapt moet worden en dat het budget beter in de fiscale regeling gestoken kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman


Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

2014-01-22
Dossier: 33726
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-21.html