25,3 %
74,7 %

CU

PVV

VVD

CDA

SP

GL

PvdD

50PLUS

PvdA

D66

SGP

BONTES


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 22 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering tegemoetkomingen ter compensatie van hoge zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten afschaft;

van mening dat chronisch zieken en gehandicapten geen rechten kunnen ontlenen aan de maatwerkregeling waar gemeenten verantwoordelijk voor worden;

verzoekt de regering, landelijke criteria voor lokale tegemoetkomingen te ontwikkelen waar gemeenten zich aan moeten houden teneinde meer rechtsgelijkheid te creëren voor inwoners, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten