Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2017A0222716
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 6 juli 2017. Uitvoering van drie moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - Rol OM, uitvoeringskosten, onmiddeliijkheidsbeginsel - 32399-87

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ (algemeen overleg thans controversieel verklaard)

14 september 2017

Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Besluitenlijst 2016A053272
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2016. Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag - 32399-38

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

22 december 2016

Besluitenlijst 2016A053272
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2016. Vierde nota van wijziging - 32399-39

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

22 december 2016

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging
Amendement
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Besluitenlijst 2016A0257913
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Kostenonderzoek BOPZ (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) - 32399-34

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 32 399)

13 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0257913
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Consultatiepartijen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - 32399-33

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 32 399)

13 oktober 2016

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2016A0257617
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32399-24

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Tweede nota van wijziging - 32399-25

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 september 2016. Derde nota van wijziging - 32399-27

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.3

15 september 2016

Amendement
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Nota van wijziging
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Besluitenlijst 2013A0476612
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Begeleidende brief bij de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging - 32399-8

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

7 november 2013

Besluitenlijst 2013A0476612
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 32399-9

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

7 november 2013

Besluitenlijst 2013A0476612
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Nota van wijziging - 32399-10

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

7 november 2013

Besluitenlijst 2013A0463311
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 32399-9

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Zie bovenstaand besluit.

17 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0463311
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Begeleidende brief bij de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging - 32399-8

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Zie bovenstaand besluit.

17 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0463311
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Nota van wijziging - 32399-10

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Zie bovenstaand besluit.

17 oktober 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Advies Raad van State
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)