Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Aanhouden tot ... (commissie)
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies van andere adviesorganen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Ter bespreking (procedurevergadering)
Commentaar - schriftelijk commentaar vragen aan ... (gericht)
Aanhouden tot ... (commissie)
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Agenderen - technische briefing
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport