Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging
Amendement
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Brief regering
Brief regering
Amendement
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Advies Raad van State
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)