Kamerstuk 32399-29

Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 19 over rekening houden met best practices

Dossier: Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Gepubliceerd: 14 september 2016
Indiener(s): Grace Tanamal (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32399-29.html
ID: 32399-29
Origineel: 32399-19

Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 14 september 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.2 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De zorgaanbieder houdt bij het vaststellen van het beleidsplan rekening met de werkmethoden, processen en aanpakken die zich als effectief hebben bewezen bij het terugdringen en voorkomen van verplichte zorg en het zoeken naar alternatieven op basis van vrijwilligheid.

II

Aan artikel 8:5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In de richtlijn worden de werkmethoden, processen en aanpakken die zich als effectief hebben bewezen ten aanzien van de doelstellingen, bedoeld in het tweede lid, in acht genomen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat zorgaanbieders bij het vaststellen van hun beleidsplan over de toepassing van verplichte zorg, gericht op het terugdringen en voorkomen van verplichte zorg en het zoeken naar alternatieven op basis van vrijwilligheid, rekening houden met best practices (de werkmethoden, processen en aanpakken die zich als effectief hebben bewezen). Verder regelt dit amendement dat in de multidisciplinaire richtlijn – door het veld te ontwikkelen – best practices en de wijze waarop het veld deze vaststelt en onderling deelt, in acht worden genomen. De indiener stelt dat er al de nodige kwaliteitscriteria en normenkaders zijn ontwikkeld en dat hier adequaat gebruik van moet worden gemaakt. Het doel is om dwangtoepassingen terug te dringen en te voorkomen en om van elkaar te leren hoe dit het beste kan.

Tanamal