Kamerstuk 32399-71

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over een richtlijn om de open norm "onmiddellijk" nader in te vullen

Dossier: Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)


99,3 %
0,7 %

GrKÖ

CDA

PVV

Monasch

GL

PvdA

VVD

SP

PvdD

GrBvK

Klein

D66

50PLUS

SGP

Van Vliet

Houwers

CU


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S.

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de crisismaatregel als ultimum remedium ingezet kan worden bij onmiddellijk dreigend ernstig nadeel;

overwegende dat de open norm «onmiddellijk» door partijen soms te beperkt wordt uitgelegd;

overwegende dat uit jurisprudentie blijkt dat bij de besluitvorming over inbewaringstelling per geval wordt bepaald wanneer sprake is van onmiddellijk dreigend gevaar;

verzoekt de regering, het veld te vragen om de open norm «onmiddellijk» nader in te vullen via een richtlijn, zodat er meer duidelijkheid komt over de reikwijdte van dit criterium en over wanneer de ibs, straks crisismaatregel, ingezet kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester

Pia Dijkstra

Leijten

Voortman