Kamerstuk 32399-15

Amendement van het lid Tanamal waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 8:6 en 8:25 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd.

Dossier: Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Gepubliceerd: 3 februari 2015
Indiener(s): Grace Tanamal (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32399-15.html
ID: 32399-15
Wijzigingen: 32399-32

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL

Ontvangen 3 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 8:6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Aan artikel 8:25 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Met dit amendement wordt een lichte voorhangbepaling in de artikelen 8:6 en 8:25 van het wetsvoorstel geïntroduceerd. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat een voorgenomen algemene maatregel van bestuur met nadere regels ten aanzien van de kwaliteit van verplichte zorg, de veiligheid binnen de accommodatie, de wijze van toezicht door de zorgaanbieder op de verplichte zorg en wat er in het digitale register over de verplichte zorg moet worden opgenomen, aan de kamers wordt voorgelegd.

Tanamal