Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

34843 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 februari 2011 - 9 maart 2011
De toenemende aanvallen op christenen in Indonesië
Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
11 februari 2011 - 24 maart 2011
De doodstraf opgelegd aan een Afghaanse christen
Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
Het bericht dat de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) twijfelt aan de bezorgkwaliteit van TNT en dat TNT weigert openheid van cijfers te geven
Sharon Gesthuizen (GL)
11 februari 2011 - 3 maart 2011
De extra tegemoetkoming aan ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen
Renske Leijten
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 februari 2011 - 9 maart 2011
Spoorwegincidenten in de gemeente De Bilt
Maarten Haverkamp (CDA)
10 februari 2011 - 9 maart 2011
Spreidingsbeleid
Boris van der Ham (D66)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 februari 2011 - 10 maart 2011
Mogelijke onregelmatigheden bij de tenders van de transportdienst DVVO in Zeist
Angelien Eijsink (PvdA)
10 februari 2011 - 9 maart 2011
Het gebruik van onzichtbare sms-jes bij de opsporing
Magda Berndsen (D66), Jeroen Recourt (PvdA)
10 februari 2011 - 8 maart 2011
Homohuwelijk in Rhenen
Ahmed Marcouch (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 februari 2011 - 23 maart 2011
De wens van bijna 100 ouders na de zomer over te gaan op islamitisch thuisonderwijs in Amsterdam
Joram van Klaveren (PVV), Harm Beertema (PVV), Geert Wilders (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 februari 2011 - 10 maart 2011
Het uitroepen van dag van staatsgreep door Bouterse als Surinaamse nationale feestdag
Raymond de Roon (PVV), Louis Bontes (PVV)
10 februari 2011 - 16 maart 2011
Een proef met spreekrecht in aparte strafmaatzittingen
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
10 februari 2011 - 13 april 2011
De existentiële bedreiging van Nederland, Israel en de rest van het Vrije Westen door het islamofascistische regime in Teheran
Geert Wilders (PVV), Wim Kortenoeven (PVV)
10 februari 2011 - 4 maart 2011
Het Open Government Initiative
Arjan El Fassed (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 februari 2011 - 28 maart 2011
Problematiek van autistische kinderen en kinderen met een laag IQ
Attje Kuiken (PvdA), Lea Bouwmeester (PvdA)
10 februari 2011 - 2 maart 2011
Tekort aan studenten bij maritiem-technische opleidingen
Tanja Jadnanansing (PvdA), Pauline Smeets (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
10 februari 2011 - 9 maart 2011
Het ontbreken van vrije schoolkeuze voor ouders in stadsdeel Amsterdam-West
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 februari 2011 - 8 maart 2011
Een quotum voor 'allochtone deskundigen' op de publieke omroep
Boris van der Ham (D66)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 februari 2011 - 1 maart 2011
Tentamenfraude bij Hogeschool InHolland
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
10 februari 2011 - 4 maart 2011
De mogelijkheid om de woonplaats van de moeder als geboorteplaats te kiezen
Lutz Jacobi (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)