Kamervraag 2012Z16422

Het bericht dat de uitzendingen van de Wereldomroep voor de Antillen stoppen op 27 september 2012

Ingediend 28 september 2012
Beantwoord 10 oktober 2012 (na 12 dagen)
Indiener Henk Krol (50PLUS)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie de nederlandse antillen en aruba media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z16422.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-257.html
1. Bron: Radio 1 Journaal
2. Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • Vraag 1
  Is het u bekend dat de uitzendingen van de Wereldomroep voor de Antillen vandaag stoppen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat veel bewoners van de BES-eilanden2 behoefte hebben aan een Nederlandse Publieke Omroep die de taak van de Wereldomroep kan overnemen?

  Mij is bekend dat er zorgen bestaan over de nieuwsvoorziening op de Cariben vanwege het beëindigen van enkele taken van de Wereldomroep. Deze zorgen zijn mijns inziens ongegrond, omdat de landelijke publieke omroep verantwoordelijk wordt voor een mediavoorziening voor de Caribische eilanden. Bij de uiteindelijke vormgeving van deze taak is rekening gehouden met de wensen van de Kamer (TK 2011–2012, 32 033, nr.3.

 • Vraag 3
  Wilt u bevorderen dat op Bonaire, Sint Eustatius en Saba een nieuwe Nederlandse regionale omroep kan gaan zorgen voor de broodnodige informatievoorziening?

  Het kabinet heeft gekozen voor een mediavoorziening door de landelijke publieke omroep voor de Caribische eilanden. Deze voorziening zal zich richten op een wederkerige relatie tussen omroepen in Nederland en omroepen in de Caraïben. Er bestaan geen plannen voor een regionale omroep voor de Caribische eilanden. Dit sluit niet uit dat op enig moment op de Caribische eilanden initiatieven kunnen ontstaan voor een eigen publieke mediavoorziening. Of die er komt is aan de eilanden zelf.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z16422
Volledige titel: Het bericht dat de uitzendingen van de Wereldomroep voor de Antillen stoppen op 27 september 2012
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-257
Volledige titel: Antwoord vragen Krol over de stopzetting van de uitzendingen van Wereldomroep op de Antillen