Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

34396 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
13 december 2010 - 29 december 2010
Het ten onrechte opslaan van kentekengegevens van burgers
Gerard Schouw (D66), Magda Berndsen (D66)
13 december 2010 - 7 januari 2011
Een 'homotest' die de Tsjechische autoriteiten gebruiken bij asielzoekers die vanwege hun geaardheid in eigen land vervolgd worden
Nebahat Albayrak (PvdA), Frans Timmermans (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
13 december 2010 - 26 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot toewijzing van sociale huurwoningen
Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Emile Roemer , Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot marktwerking in de cure
Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer , Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kindgebonden budget
Emile Roemer , Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot leerkrachten
Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Emile Roemer , Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanbesteding MKB
Emile Roemer , Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 25 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot schoolverlaters
Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Emile Roemer , Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot innovatie
Kees van der Staaij (SGP), Emile Roemer , Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 25 januari 2011
Bezuinigingen Leonardo-onderwijs Stichting Primair Openbaar Onderwijs de Liemers
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 11 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de internationale top 5 van kenniseconomieën
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer , Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 28 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot beloningen voor leraren
Kees van der Staaij (SGP), Emile Roemer , Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpak fraude in de bijstand
Emile Roemer , Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot CO2-reductie
Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer , Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
13 december 2010 - 17 januari 2011
Nieuw onderzoek door een extern bureau naar een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder
Esther Ouwehand (PvdD)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot afschaffen van de numerus fixus
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Emile Roemer , André Rouvoet (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de kwaliteit voor ouderenzorg
Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer , Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 25 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de oprichting van een Infrastructuurautoriteit
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer , André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 8 februari 2011
Het te lang bewaren van vervoersgegevens door vervoersbedrijven en Trans Links Systems
Farshad Bashir
13 december 2010 - 14 maart 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de maximumsnelheid naar 130 km/h
Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Emile Roemer , Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)