Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

35298 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 maart 2011 - 5 april 2011
De belangenafweging bij ontruiming van een kraakpand
Jan van Bochove (SGP), Arie Slob (CU), Betty de Boer (VVD)
11 maart 2011 - 14 april 2011
Wanorde in de Veiligheidsregio Limburg-Noord
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
11 maart 2011 - 28 maart 2011
De partydrug GHB
Coşkun Çörüz (CDA), Sabine Uitslag (CDA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
11 maart 2011 - 6 april 2011
Q-koorts op kinderboerderijen
Marianne Thieme (PvdD)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
11 maart 2011 - 4 april 2011
Straatcoaches
Lilian Helder (PVV), Johan Driessen (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 maart 2011 - 1 april 2011
Het biogas project in Afrika
Kathleen Ferrier (CDA)
11 maart 2011 - 26 mei 2011
Met dioxine vervuilde wateren
Richard de Mos (PVV), Karen Gerbrands (PVV)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
11 maart 2011 - 4 april 2011
De boeten rond de bijverdiengrens
Jasper van Dijk (SP), Sander de Rouwe (CDA), Tanja Jadnanansing (PvdA), Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD), Boris van der Ham (D66), Jesse Klaver (GL)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 maart 2011 - 12 april 2011
De plannen van de Europese Commissie om brandstofheffingen sterker aan energie-inhoud te koppelen
Stientje van Veldhoven (D66), Wouter Koolmees (D66)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
11 maart 2011 - 22 april 2011
Het bericht dat de helft van de jongeren in het voortgezet onderwijs homoseksualiteit afwijst
Pia Dijkstra (D66)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
11 maart 2011 - 6 april 2011
De financiële problemen op Sint Maarten
Jeroen Recourt (PvdA), Martijn van Dam (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 maart 2011 - 14 april 2011
De bypass bij Kampen
Liesbeth van Tongeren (GL)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
11 maart 2011 - 19 mei 2011
Thuiszittende leerplichtige kinderen in de provincie Flevoland
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
11 maart 2011 - 23 maart 2011
Een gesprek met ambtenaren over de cijfermatige gevolgen van de kabinetsplannen over migratie en asiel
Joël Voordewind (CU), Hans Spekman (PvdA), Gerard Schouw (D66), Tofik Dibi (GL), Marianne Thieme (PvdD)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
11 maart 2011 - 19 april 2011
Nederlands mensenrechtenbeleid
Harry van Bommel
10 maart 2011 - 9 april 2011
Het bericht 'Strijd tegen de bezuinigingen'
Harm Beertema (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 maart 2011 - 1 april 2011
Nieuwe DNA-test
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
10 maart 2011 - 30 maart 2011
Het functioneren van een vaatchirurg
Eeke van der Veen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
10 maart 2011 - 4 mei 2011
Het bericht 'Slachtoffer met letsel in de kou'
Louis Bontes (PVV)
10 maart 2011 - 29 maart 2011
De door een linkse subsidieslurper gevoerde haatcampagne tegen het kabinet
Johan Driessen (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)