Kamervraag 2012Z15571

Dreigende sluiting Vaktechnisch Opleidingscentrum VTOC Fokker

Ingediend 4 september 2012
Beantwoord 25 september 2012 (na 21 dagen)
Indieners Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD), Ton Elias (VVD)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen beroepsonderwijs luchtvaart onderwijs en wetenschap verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15571.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-72.html
1. Telegraaf, 17 augustus 2012, «Monteurs in zwaar weer; Fokkerdirecteur schrapt opleiding wegens geldgebrek»
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de financiële problemen van het Vaktechnisch Opleidingscentrum (VTOC) Fokker te Aalsmeer en de dreigende sluiting van de opleiding tot vliegtuigmonteur?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u er mee bekend dat VTOC Fokker één van twee opleidingscentra in Nederland is dat erkend en gecertificeerd is volgens Europese regelgeving op het gebied van vliegtuigtechniek?

  Ja.

 • Vraag 3
  Is het waar dat in de woorden van de directeur van het opleidingscentrum er «maar geen duidelijkheid» komt over een aanvraag van VTOC Fokker om een zelfstandige bekostiging te ontvangen om zo haar voortbestaan te garanderen? Zo niet, kunt u helderheid scheppen?

  VTOC biedt opleidingen aan die voldoen aan de vereisten voor Part-66. Deze vereisten, die zijn vastgesteld door het European Aviation Savety Agency, liggen hoger dan die voor een reguliere opleiding vliegtuigonderhoud in het bekostigde beroepsonderwijs (de vereisten maken derhalve geen deel uit van het laatst vastgestelde kwalificatiedossier). De huidige wet biedt geen mogelijkheden voor het bekostigen van een instelling die private opleidingen aanbiedt. De directeur VTOC is hiervan op de hoogte.

 • Vraag 4
  Is het waar dat louter studenten die hun opleiding afronden bij VTOC Fokker en de eveneens gecertificeerde Aircraft Maintenance & Training School van ROC West-Brabant een baan vinden in de vliegtuigtechniek, omdat drie overige ROC’s die vliegtuigtechniek aanbieden niet het Europese keurmerk hebben dat vereist is om in de vliegtuigtechniek te werken?

  Nee. Genoemde roc’s kunnen deze opleiding ook aanbieden door examens te laten afnemen door de twee gecertificeerde instellingen. Dit gebeurt in de praktijk ook.

 • Vraag 5
  Indien het antwoord op vraag 4 bevestigend luidt, wat is dan daaromtrent uw oordeel? Welke maatregelen bent u van plan te nemen, gezien het belang dat de Kamer hecht aan goede vakopleidingen en vakscholen zoals VTOC Fokker?

  Zie mijn antwoord op vraag 4. Op 11 september jl. heb ik overleg gehad met de betrokken onderwijsinstellingen en het College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs over het onderwijs voor vliegtuigonderhoud in den brede. De situatie van VTOC, die opleidingen aanbiedt met vereisten die uitgaan boven de vereisten van het huidige kwalificatiedossier, is hierbij ook aan de orde geweest. Met de betrokkenen is afgesproken te bezien op welke wijze het vliegtuigonderwijs op toegankelijke, kwalitatief goede en doelmatige wijze aangeboden kan worden. De uitkomsten hiervan verwacht ik eind van dit jaar gereed te hebben.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15571
Volledige titel: Dreigende sluiting Vaktechnisch Opleidingscentrum VTOC Fokker
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-72
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Elias en Lucas over de dreigende sluiting Vaktechnisch Opleidingscentrum VTOC Fokker