Kamervraag 2012Z15534

Het bericht dat het aantal stageplekken fors terugloopt

Ingediend 3 september 2012
Beantwoord 9 oktober 2017 (na 1862 dagen)
Indieners Tanja Jadnanansing (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15534.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-127.html
1. Volkskrant, 31 augustus 2012, Aantal stageplekken loopt fors terug
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht dat het aantal stageplekken fors terugloopt, waardoor er grote tekorten aan vakkrachten ontstaan als de economie weer aantrekt?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat er financiële ondersteuning vanuit het Rijk moet komen om stageplekken te creëren als bedrijven dit door de economische situatie niet kunnen betalen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de oproep van VNO-NCW en MKB Nederland om meer praktijkplaatsen te scheppen, omdat het bedrijfsleven verspilling van talent en onnodige jeugdwerkloosheid zich niet kan permitteren, door de regering ondersteund moet worden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Wat gaat u doen om het tekort van 3 000 vakkrachten in de bouw, zoals timmermannen, metselaars en tegelzetters terug te dringen?
 • Vraag 5
  Wat gaat u doen om het geschatte tekort van 170 000 technische vakkrachten in 2016 enigszins te ondervangen? Moet hoeveel krachten wil u dit tekort terugdringen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15534
Volledige titel: Het bericht dat het aantal stageplekken fors terugloopt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-127
Volledige titel: Vervallen schriftelijke vragen