Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

33486 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 augustus 2010 - 22 september 2010
Brandveiligheid in veestallen
Linda Voortman (GL)
20 augustus 2010 - 13 september 2010
Het tekort aan rechters
Sharon Gesthuizen (SP)
20 augustus 2010 - 8 september 2010
De voorgenomen steniging van een Iraanse vrouw
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
20 augustus 2010 - 27 september 2010
Het bericht dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geld van de krachtwijken in zou willen zetten in de krimpgebieden
Jacques Monasch (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA)
20 augustus 2010 - 16 september 2010
De borg die scholen vragen voor gratis schoolboeken
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
20 augustus 2010 - 7 september 2010
Het artikel "Eurlings houdt EU-brief over aswolk achter"
Farshad Bashir
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
20 augustus 2010 - 22 september 2010
De onduidelijke eigen bijdragen bij ziekenhuisverblijf
Henk van Gerven
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
19 augustus 2010 - 8 september 2010
Hulp bij de ramp in Pakistan
Arjan El Fassed (GL)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
19 augustus 2010 - 4 november 2010
De huis-aan-huis-verkoop van kaarten voor goede doelen
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
19 augustus 2010 - 8 september 2010
De aangekondigde executie door steniging of ophanging van mevrouw Sakineh Mohammadi Ashtiani onder de verantwoordelijkheid van het moellahregime van de Republiek Iran
Geert Wilders (PVV), Wim Kortenoeven (PVV)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
19 augustus 2010 - 13 september 2010
De bezuinigingen bij het politiekorps Midden en West Brabant
Ronald van Raak (SP)
19 augustus 2010 - 29 september 2010
De toename van het aantal zwerfjongeren
Sabine Uitslag (CDA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
19 augustus 2010 - 21 september 2010
Het beschikbaar stellen van woningen voor de sociale huurvoorraad
Betty de Boer (VVD)
19 augustus 2010 - 22 september 2010
Sponsoring van patiëntenorganisaties
Henk van Gerven
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
19 augustus 2010 - 8 september 2010
Het bericht dat christelijke slachtoffers van de overstromingen in Pakistan met betrekking tot de hulpverlening worden achtergesteld
Wim Kortenoeven (PVV), Johan Driessen (PVV), Geert Wilders (PVV)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
18 augustus 2010 - 1 oktober 2010
De tijdelijke sluiting van de gevangenis in Alphen aan den Rijn
Ger Koopmans (CDA)
18 augustus 2010 - 16 september 2010
Het bericht over het vrijuit gaan van een verdachte door fouten in de vertaling van de dagvaarding door het gebruik van 'Google-translate'
Sharon Gesthuizen (SP)
18 augustus 2010 - 15 september 2010
De aftrekbaarheid van golfkosten
Farshad Bashir (SP)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
18 augustus 2010 - 28 september 2010
Het artikel "Duopolie op komst in openbaar busvervoer"
Afke Schaart (VVD)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
18 augustus 2010 - 20 september 2010
De hoogte van gemeentelijke bouwleges
Betty de Boer (VVD)