Kamervraag 2012Z16246

De celstraffen van drie Vietnamese bloggers

Ingediend 26 september 2012
Beantwoord 12 oktober 2012 (na 16 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z16246.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-261.html
1. Human Rights Watch- Vietnam; Drop charges against and release bloggers
 • Vraag 1
  Kent u de berichtgeving over de celstraf die is toegekend aan drie Vietnamese bloggers?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het feit dat deze drie bloggers tot 12 jaar in de cel moeten zitten omdat ze kritiek hebben geleverd op de Vietnamese regering?
 • Vraag 3
  Kunt u toelichten of er meer leden van de Club for Free Journalists hetzelfde lot boven het hoofd hangt? Indien ja, bent u bereid een zeer duidelijk protest aan te tekenen tegen deze gang van zaken?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om op bilateraal en EU-niveau de Vietnamese autoriteiten aan te spreken op het gegeven dat deze arrestaties absoluut in strijd zijn met de internationale verplichtingen die Vietnam is aangegaan op het gebied van mensenrechten? Indien ja, bent u bereid om de Kamer te informeren over uw inspanningen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z16246
Volledige titel: De celstraffen van drie Vietnamese bloggers
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-261
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Timmermans over de celstraffen van drie Vietnamese bloggers