Kamervraag 2012Z16421

Een mogelijke Nederlandse bemiddelende rol in de zaak Assange

Ingediend 28 september 2012
Beantwoord 25 oktober 2012 (na 27 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z16421.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-359.html
1. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 3481
2. WikiLeaks and Free Speech by Michael Moore and Oliver Stone, New York Times, August 20, 2012
3. http://www.scribd.com/doc/48396086/Assange-Case-Opinion-Sven-Erik-Alh…
 • Vraag 1
  Herinnert u zich uw antwoord op de vragen van het lid El Fassed, waarin u schrijft dat er geen rol voor Nederland is weggelegd in de kwestie van uitlevering van Assange door het Verenigd Koninkrijk aan Zweden?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat er geen formele aanklacht tegen Assange bestaat in deze zaak en dat de Zweedse aanklager hem alleen wil ondervragen?2

  Ja.

 • Vraag 3
  Is het waar dat de Zweedse regering niet bereid is om Assange in het Verenigd Koninkrijk te ondervragen of te garanderen dat Assange niet wordt uitgeleverd aan de VS in verband met zijn Wikileaks activiteiten?3

  De Zweedse openbare aanklager acht het voor het doel van het vooronderzoek noodzakelijk om de heer Assange in Zweden te kunnen ondervragen.
  De Zweedse wet voorziet niet in de mogelijkheid van een vooraf af te geven garantie tegen uitlevering. De Zweedse wet kent waarborgen op het gebied van uitlevering aan landen waar de persoon in kwestie het risico loopt op schending van zijn of haar mensenrechten.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat, als de Zweedse regering niet bereid is tot bovengenoemde oplossingen, er een rol is weggelegd voor Nederland, als de bakermat van het internationaal recht, om een oplossing te bieden voor deze internationale impasse, bijvoorbeeld door Assange op Nederlands grondgebied te laten ondervragen?

  Nee, dit betreft een zaak tussen het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Er is geen reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de rechtsgang in deze landen.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om Nederlandse hulp te bieden om naar deze of andere oplossingen te zoeken? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord op vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z16421
Volledige titel: Een mogelijke Nederlandse bemiddelende rol in de zaak Assange
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-359
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Van Bommel over een mogelijke bemiddelende rol in de zaak Assange