Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

33121 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
13 juli 2010 - 10 augustus 2010
Het bericht dat een levenslang gestrafte zesvoudig moordenaar toch met verlof mag
Madeleine van Toorenburg (CDA)
13 juli 2010 - 9 augustus 2010
Het bericht "Zesvoudig moordenaar mag toch met verlof"
Lilian Helder (PVV)
13 juli 2010 - 17 september 2010
Het bericht "Mohammed Bouyeri: "Geen spijt moord Theo van Gogh""
Geert Wilders (PVV), Lilian Helder (PVV)
13 juli 2010 - 28 juli 2010
De uitzetting van Somaliërs
Joël Voordewind (CU)
12 juli 2010 - 2 september 2010
MVO-criteria voor banken
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
12 juli 2010 - 4 oktober 2010
Weinig energiebesparing in de Nederlandse energie-intensieve industrie
Stientje van Veldhoven (D66)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
9 juli 2010 - 29 juli 2010
Het mogelijk verdwijnen van banen bij het farmaceutisch bedrijf MSD in Oss
Ad Koppejan (CDA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
9 juli 2010 - 22 juli 2010
De nieuwe Q-koortsbesmetting in Lunteren
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
9 juli 2010 - 27 augustus 2010
De massale ontduiking van de CAO in de taxibranche
Paul Ulenbelt (SP), Paulus Jansen (SP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
9 juli 2010 - 12 juli 2010
Delen van de huldiging die exclusief zijn verkocht door de KNVB aan SBS
Joop Atsma (CDA)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
9 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het bericht "Uitkeringsfraude Deventer"
Lilian Helder (PVV)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
9 juli 2010 - 31 augustus 2010
Het rapport 'Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof'
Liesbeth van Tongeren (GL)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
9 juli 2010 - 29 juli 2010
De grootschalige ontslagen bij MSD/Organon te Oss
Mariëtte Hamer (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
9 juli 2010 - 18 augustus 2010
Kleine zorginstellingen voor vertandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten die failliet dreigen te gaan door subsidiestop op persoonsgebonden budget
Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
9 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het stopzetten van het persoongebonden budget (pgb) in kleine zorginstellingen
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
9 juli 2010 - 22 augustus 2011
Het bericht van een groepsverkrachting door bewoners van een instelling voor licht vertandelijk gehandicapten
Willie Dille (PVV)
9 juli 2010 - 11 augustus 2010
De toename van het aantal gevallen van diefstal met geweld met meer dan een kwart
Lilian Helder (PVV)
9 juli 2010 - 12 juli 2010
Exclusief verstrekte uitzendrechten van de inhuldiging van het Nederlands elftal
Anouchka van Miltenburg (VVD)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
9 juli 2010 - 29 juli 2010
Het vertrek van MSD
Bruno Braakhuis (GL)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
9 juli 2010 - 16 augustus 2010
Islamisering van het Haagse amateurvoetbal
James Sharpe (PVV), Joram van Klaveren (PVV), Sietse Fritsma (PVV)