Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

36171 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
5 augustus 2011 - 14 september 2011
De overname van ziekenhuis 't Lange Land (LZZ)
Henk van Gerven , Renske Leijten
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
5 augustus 2011 - 12 augustus 2011
Openbaarmaking van een brief inzake natuurbeleid
Henk van Gerven
5 augustus 2011 - 7 september 2011
Het bericht dat de besmetting in het Maasstadziekenhuis mogelijk al dateert uit 2008 en dat groot alarm al veel eerder nodig was geweest
Karen Gerbrands (PVV)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
5 augustus 2011 - 15 september 2011
De maatregelen tegen gewetensbezwaarde ambtenaren in Groningen
Arie Slob (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
5 augustus 2011 - 23 augustus 2011
De onterecht verleende vergunning voor de verplaatsing van orka Morgan naar Tenerife
Esther Ouwehand (PvdD)
5 augustus 2011 - 23 november 2011
Het bericht dat Greenpeace "bermbommen" dumpt in de Duitse Noordzee
Karen Gerbrands (PVV)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
5 augustus 2011 - 7 september 2011
Het bericht "Gasunie moet 1,7 afwaarderen"
Stientje van Veldhoven (D66)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
5 augustus 2011 - 21 september 2011
Karatelessen voor Marokkaanse probleemjongeren in Gouda
Coşkun Çörüz (CDA)
5 augustus 2011 - 20 september 2011
Gratis vechtsportlessen voor overlastgevend tuig in Gouda
Joram van Klaveren (PVV), Louis Bontes (PVV), Geert Wilders (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
5 augustus 2011 - 23 augustus 2011
Het bericht "Hoornaar vast in kliniek Israël"
Harry van Bommel (SP), Lea Bouwmeester (PvdA)
5 augustus 2011 - 22 september 2011
De kwaliteit van bewakingsbeelden
Coşkun Çörüz (CDA)
4 augustus 2011 - 28 september 2011
Het ontbreken van inzicht in de kwaliteit van de ouderenzorg
Renske Leijten
4 augustus 2011 - 30 augustus 2011
Abonnementen voor mobiel internet
Martijn van Dam (PvdA)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
4 augustus 2011 - 14 oktober 2011
De arrestatie van de Chinese huiskerkleider Shi Enhao
Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
4 augustus 2011 - 19 september 2011
Het oversluiten van hypotheken
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
4 augustus 2011 - 26 augustus 2011
Inbreuk op DigiD
Helma Neppérus (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 augustus 2011 - 24 augustus 2011
De situatie in Somalië
Frans Timmermans (PvdA), Sjoera Dikkers (PvdA)
4 augustus 2011 - 25 oktober 2011
Het verheerlijken van terrorisme door de Palestijnse Autoriteit
Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP), Raymond de Roon (PVV)
4 augustus 2011 - 22 augustus 2011
Het sluiten van een school in een dichtbevolkte wijk in Haarlem
Manja Smits
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
4 augustus 2011 - 22 augustus 2011
Een uitzonderingspositie voor Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) inzake tweede-studieregeling
Boris van der Ham (D66)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)