Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

35304 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
15 april 2011 - 2 mei 2011
De onafhankelijkheid van Curacao
Eric Lucassen (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 april 2011 - 7 juni 2011
Psychische problemen onder asielzoekers en de vergoeding van antidepressiva
Khadija Arib (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
14 april 2011 - 30 mei 2011
Het invoeren van grenscontroles door Duitsland en Frankrijk voor immigranten uit Italië
Geert Wilders (PVV)
14 april 2011 - 10 juni 2011
Nederlandse diplomaten die vertragingstactieken gebruiken om uitbreiding van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) te voorkomen
Frans Timmermans (PvdA)
14 april 2011 - 4 mei 2011
Abortus en het gebrek aan anticonceptiemiddelen op Curaçao
Ineke van Gent (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 april 2011 - 10 mei 2011
Diverse gemeenten die een eigen wijze van uitvoering van het toezicht en de handhaving van de wet kinderopvang hanteren
Karin Straus (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
14 april 2011 - 27 mei 2011
De kwaliteitsborging van energielabels
Jan van Bochove (SGP), Paulus Jansen , Betty de Boer (VVD), Jacques Monasch (PvdA), Linda Voortman (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 april 2011 - 8 juni 2011
De uitspraak van het EHRM over een paranoïde gedetineerde die geen behandeling kreeg
Lea Bouwmeester (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
14 april 2011 - 1 juni 2011
De door de VN verleende accreditatie aan de anti-Israëlische Free Palestine Movement (FPM)
Kees van der Staaij (SGP)
14 april 2011 - 1 juni 2011
De afwijzing van een homoseksuele Iraanse asielzoeker op grond van de ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen
Hans Spekman (PvdA)
13 april 2011 - 12 mei 2011
Preventief opleggen van huisverboden
Khadija Arib (PvdA)
13 april 2011 - 22 april 2011
Mogelijke beëindiging van de financiële bijdrage voor het uitvoeren van experimenten door Nederlandse wetenschappers in het ruimtestation ISS
Tanja Jadnanansing (PvdA), Sharon Dijksma (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 april 2011 - 1 juli 2011
De groeiende crisis tussen Hamas en Israël
Kees van der Staaij (SGP), Raymond de Roon (PVV), Joël Voordewind (CU)
13 april 2011 - 3 mei 2011
Auto-inbraken in Amsterdam
Ahmed Marcouch (PvdA)
13 april 2011 - 28 april 2011
Aanpak wietteelt
Boris van der Ham (D66)
13 april 2011 - 26 april 2011
De latere uitbetalingsdatum van uitkeringen door het UWV
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
12 april 2011 - 8 juni 2011
De arrestatie en verdwijning van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei
Alexander Pechtold (D66)
12 april 2011 - 18 mei 2011
De nationale koppen op Natura 2000
Helma Lodders (VVD), Elbert Dijkgraaf (SGP)
12 april 2011 - 15 juni 2011
Windenergie
Jhim van Bemmel (PVV)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
12 april 2011 - 6 juli 2011
Inkoop van duurzaam hout
Liesbeth van Tongeren (GL)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)