Wetsvoorstel 32504 - 21 september 2010

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota van wijziging
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Leveren inbreng
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport