Kamervraag 2012Z18765

Het bericht dat de Amerikaanse regering de Syrian National Council niet langer ziet als belangrijkste representant van de Syrische oppositie

Ingediend 5 november 2012
Beantwoord 29 november 2012 (na 24 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z18765.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-660.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat de Amerikaanse regering de Syrian National Council (SNC) niet langer ziet als belangrijkste representant van de Syrische oppositie?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de uitspraken van Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton hierover? Ziet u de SNC, net als minister Clinton, niet langer als de legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de Europese Unie en de Verenigde Staten waar mogelijk één lijn moeten trekken in hun benadering van de Syrische oppositie? Zo ja, welke stappen zet de Europese Unie naar aanleiding van deze uitspraken?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat moet worden gezocht naar een zo breed mogelijke representatie van het Syrische volk binnen de Syrische oppositie? Zo ja, op welke manier wordt de betrokkenheid bevorderd van alle onderdelen van de Syrische samenleving, waaronder etnische en religieuze minderheden?
 • Vraag 5
  Beoordeelt u de situatie in Syrië als een humanitaire noodsituatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, leidt deze constatering tot een wijziging in het beleid ten aanzien van Syrië?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z18765
Volledige titel: Het bericht dat de Amerikaanse regering de Syrian National Council niet langer ziet als belangrijkste representant van de Syrische oppositie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-660
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Omtzigt over het bericht dat de Amerikaanse regering de Syrian National Council niet langer ziet als belangrijkste representant van de Syrische oppositie