Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

34812 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 februari 2011 - 10 maart 2011
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak Spijkers
Jasper van Dijk (SP), Angelien Eijsink (PvdA)
14 februari 2011 - 1 april 2011
Het feit dat apothekers in Noordwijk weigeren een patiënt van medicijnen te voorzien
Karen Gerbrands (PVV)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
14 februari 2011 - 7 maart 2011
Bezuinigingen bij het Rijk
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 februari 2011 - 4 maart 2011
De rechten die deelnemers kunnen ontlenen aan hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
14 februari 2011 - 17 maart 2011
Wanpraktijken bij het verlengen van hypotheken
Paulus Jansen (SP), Ewout Irrgang
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
14 februari 2011 - 18 februari 2011
Particulier grondeigendom van de staatssecretaris
Henk van Gerven (SP)
14 februari 2011 - 25 maart 2011
Het Besluit huisvesting
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
14 februari 2011 - 7 maart 2011
Europese wapenexport naar Noord-Afrika
Arjan El Fassed (GL)
14 februari 2011
Het bericht dat tweeduizend medewerkers van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen een cursus krijgen aangeboden om te leren omgaan en angst voor liften
Léon de Jong (PVV), Harm Beertema (PVV)
14 februari 2011 - 6 april 2011
De positie van homoseksuele asielzoekers
Hans Spekman (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
14 februari 2011 - 3 maart 2011
De vertrouwenscrisis tussen de ondernemingsraad en bestuur bij Thuiszorg Groningen, en de sponsoring door deze organisatie van FC Groningen
Fleur Agema (PVV)
14 februari 2011 - 11 maart 2011
Het bericht "Iran: Christians imprisoned wothout charge"
Kees van der Staaij (SGP), Harry van Bommel (SP), Wim Kortenoeven (PVV), Joël Voordewind (CU)
14 februari 2011 - 3 maart 2011
Het bericht dat de ophokuren voor scholieren in het voortgezet onderwijs nog steeds bestaan
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
14 februari 2011 - 11 april 2011
De afwikkeling van de woekerpolisaffaire
Ronald Plasterk (PvdA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
14 februari 2011 - 19 april 2011
Uitspraken van de minister voor Immigratie en Asiel in de media over de zaak van Sahar Hbrahimgel
Gerard Schouw (D66), Tofik Dibi (GL), Marianne Thieme (PvdD), Joël Voordewind (CU), Hans Spekman (PvdA)
14 februari 2011 - 10 maart 2011
Het ontbreken van de Friese taal en cultuur in de adviesaanvraag voor cultuurbeleid
Lutz Jacobi (PvdA), Jetta Klijnsma (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
14 februari 2011 - 23 maart 2011
Thuisonderwijs
Jack Biskop (CDA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
11 februari 2011 - 3 maart 2011
De extra tegemoetkoming aan ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen
Renske Leijten (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 februari 2011 - 9 maart 2011
Spoorwegincidenten in de gemeente De Bilt
Maarten Haverkamp (CDA)
11 februari 2011 - 7 maart 2011
Eventuele prijsverhoging naar aanleiding van surfgedrag op internet
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)