Kamervraag 2012Z17524

Cookies op de websites van de Publieke Omroep (NPO)

Ingediend 16 oktober 2012
Beantwoord 10 december 2012 (na 55 dagen)
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (CDA), Maxime Verhagen (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie economie ict media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z17524.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-757.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de uitvoering van de zogenaamde cookie-wet op de websites van de publieke omroep (NPO), zoals bijvoorbeeld op 3FM en Uitzending Gemist?

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de reactie van de NPO (op de berichten over het cookie-beleid zoals bijvoorbeeld op nu.nl) dat ze «gebruikersstatistieken nu eenmaal moeten rapporteren naar OCW» enkel een argument biedt om analytics cookies als voorwaarde aan gebruikers te stellen, maar dat dit argument niet op gaat voor tracking cookies die voor hele andere doeleinden gebruikt worden?

  Het is juist dat de NPO voor het optimaal uitoefenen van zijn mediawettelijke taak functionele en analytische cookies nodig heeft. Deze analytische cookies worden ook voor de eigen bedrijfsvoering gebruikt. De NPO gebruikt hierbij geen tracking cookies.
  Daarnaast genereert de Ster inkomsten met internetreclame. Om hier in het veranderende medialandschap optimaal gebruik van te kunnen maken, wordt er door de Ster met advertentiecookies gewerkt. Volgens de Ster worden met deze cookies geen IP-adressen of NAW-gegevens verwerkt.
  Ook worden via invoegtoepassingen van social media cookies geplaatst (zodat gebruikers met bijvoorbeeld hun Facebookaccount kunnen reageren onder berichten). Deze (tracking)cookies worden door derden geplaatst en het gebruik van deze cookies en de daarmee gegenereerde data komt voor rekening van deze derdepartijen. De NPO kiest ervoor deze invoegtoepassingen niet te blokkeren omdat dit de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede komt, bovendien is het complex dit te realiseren.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de NPO zich onterecht achter de Telecommunicatiewet verschuilt wanneer voor gebruikers, die niet gevolgd willen worden door tracking cookies, de website op zwart wordt gezet?

  Nee, de Telecommunicatiewet schrijft voor in welke gevallen toestemming moet worden gevraagd om cookies te plaatsen. De NPO plaatst geen cookies zonder toestemming vooraf.

 • Vraag 4
  Bent u van mening dat de NPO ook een optie zou moeten bieden om enkel analytics cookies te accepteren?

  Nee, ik vind dat de NPO zich aan de wet moet houden en de gebruikers goed moet informeren over het gebruik van cookies. Het media-aanbod dat de Ster verzorgt (reclame) voor de landelijke publieke mediadienst on- en offline maakt onderdeel uit van het publieke bestel. De Ster kan daarom de middelen toepassen die zij noodzakelijk acht bij het verkopen van reclame, mits zij zich daarbij aan de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens houdt. Voor wat betreft de toepassing van sociale media zie ik, gezien de enorme populariteit van deze sociale media en de kosten en complexiteit die een gedifferentieerde toegang met zich meebrengen, hier niet de noodzaak van in.

 • Vraag 5
  Kunt u zo snel mogelijk het gesprek aan gaan met de NPO om te regelen dat gebruikers ook zonder gevolgd te worden door tracking cookies gebruik kunnen maken van de websites van de NPO?

  Nee, ik vind dat de NPO zich aan de wet moet houden en voor het overige verwijs ik naar de antwoorden onder twee en vier.

 • Mededeling - 1 november 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden Gesthuizen, Van Dijk (beiden SP) en het lid Verhoeven (D66) van uw Kamer over de cookies op de websites van de Nederlandse Publieke Omroep (ingezonden op 12 en 16 oktober 2012) niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden. Dit als gevolg van lopende afstemming met de betrokken partijen en de complexiteit van de materie. Ik streef ernaar u binnen drie weken de antwoorden op deze vragen te doen laten toekomen. De vragen werden mij toegezonden met de kenmerken 2012Z17372 en 2012Z17524 .


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z17524
Volledige titel: Cookies op de websites van de Publieke Omroep (NPO)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-757
Volledige titel: Antwoord vragen Verhoeven over het gebruik van cookies op de websites van de Nederlandse Publieke Omroep