Kamervraag 2012Z17619

Het feit dat de heer Wishnudath Datadin met de Nederlandse nationaliteit in Dubai door twee agenten uit het vliegtuig is meegenomen en dat zijn familie sindsdien helemaal niets meer van hem vernomen heeft

Ingediend 18 oktober 2012
Beantwoord 29 oktober 2012 (na 11 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z17619.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-384.html
1. Een getekende verklaring door een getuige, mails van de familie en aangifte van vermissing.
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van het feit dat de heer Wishnudath Datadin met de Nederlandse nationaliteit op 8 oktober jl. om 12.50 uur (plaatselijke tijd) in Dubai door twee agenten uit vliegtuig EK-651 is meegenomen en dat zijn familie sindsdien helemaal niets meer van hem vernomen heeft?1

  Zowel het ministerie als het consulaat-generaal te Dubai is op de hoogte gesteld van een mogelijke detentie van de heer Datadin.

 • Vraag 2
  Heeft u kennis genomen van het feit dat de broer van deze persoon zich meerdere keren tot het consulaat-generaal gewend heeft omtrent de vermissing van zijn broer met de vraag waar hij zit?

  De broer van de heer Datadin heeft op zondag 14 oktober contact opgenomen met het consulaat-generaal te Dubai om melding van deze mogelijke arrestatie te doen. Het consulaat-generaal heeft vervolgens alle informatie verzameld en diverse lokale instanties benaderd om na te vragen of de heer Datadin gearresteerd is. Conform de gebruikelijke procedure houdt ook het ministerie contact met de broer en schoonzuster van de heer Datadin.

 • Vraag 3
  Op welke wijze heeft het Nederlandse consulaat-generaal deze zaak behandeld en heeft zij om opheldering gevraagd en die gekregen bij lokale autoriteiten?

  Het consulaat-generaal in Dubai heeft al het mogelijke gedaan om te achterhalen waar de heer Datadin verbleef. Direct na de melding door de broer op 14 oktober jl. heeft het consulaat-generaal contact opgenomen met de immigratiedienst, de duty manager van het vliegveld, de luchthavenpolitie, Emirates Airlines en het Criminal Investigation Department.

 • Vraag 4
  Bent u bereid onmiddellijk opheldering te vragen bij de autoriteiten van Dubai en/of de Verenigde Arabische Emiraten om te ontdekken waar de agenten hem naartoe geleid hebben, of zij hem hebben laten gaan of nog steeds vasthouden, waar hij momenteel verblijft en hoe zijn gezondheidstoestand is?

  Zie vraag 3. De politie in Dubai heeft op donderdag 18 oktober jl. in de avond aan het consulaat-generaal laten weten dat de verblijfplaats van de heer Datadin bekend is. De heer Datadin is niet gearresteerd. Het ministerie heeft diezelfde avond de familie op de hoogte gesteld van zijn verblijfplaats en een telefoonnummer doorgegeven waarop hij te bereiken is.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden en de familie misschien nog wel spoediger informeren?

  Ja. Er is regelmatig contact met zijn familie.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z17619
Volledige titel: Het feit dat de heer Wishnudath Datadin met de Nederlandse nationaliteit in Dubai door twee agenten uit het vliegtuig is meegenomen en dat zijn familie sindsdien helemaal niets meer van hem vernomen heeft
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-384
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Omtzigt over het feit dat de heer Wishnudath Datadin met de Nederlandse nationaliteit in Dubai door twee agenten uit het vliegtuig is meegenomen en dat zijn familie sindsdien niets meer van hem vernomen heeft