Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 februari 2017
Status: Aangenomen (Hoofdelijk 89-55)
Stemmen - aangenomen
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Agenderen - plenair debat
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport