Stemming

Motie van het lid Van Bommel over ervoor zorgen dat Oekraïne de juridische verklaring tekent

16,0 %
84,0 %


50PLUS

D66

CDA

Klein

Monasch

PvdD

GrKÖ

SP

Houwers

GrBvK

SGP

Van Vliet

GL

VVD

CU

PvdA

PVV


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad van State concludeert dat de juridische verbindendheid van de «bindende verklaring» die moet dienen als antwoord op de uitslag van het Oekraïnereferendum, waarbij 61% van de kiezers tegen het associatieakkoord stemde, «zich strikt genomen niet uitstrekt tot Oekraïne»;

overwegende dat deze verklaring aldus een papieren tijger is die de zorgen van de kiezer geenszins wegneemt;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat Oekraïne de juridische verklaring ondertekent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel


Motie van het lid Van Bommel over ervoor zorgen dat Oekraïne de juridische verklaring tekent

2017-02-21
Dossier: 34669
Indiener(s): Harry van Bommel (SP)
Onderwerpen: europese zaken internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34669-9.html