16,0 %
84,0 %

VVD

CU

SGP

CDA

Van Vliet

SP

PVV

50PLUS

Monasch

GrBvK

GL

PvdA

Houwers

D66

PvdD

Klein

GrKÖ


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad van State concludeert dat de juridische verbindendheid van de «bindende verklaring» die moet dienen als antwoord op de uitslag van het Oekraïnereferendum, waarbij 61% van de kiezers tegen het associatieakkoord stemde, «zich strikt genomen niet uitstrekt tot Oekraïne»;

overwegende dat deze verklaring aldus een papieren tijger is die de zorgen van de kiezer geenszins wegneemt;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat Oekraïne de juridische verklaring ondertekent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel