Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Memorie van toelichting
Voorstel van wet