Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Agenderen - plenair debat
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Ter bespreking (procedurevergadering)
Brief regering
Memorie van toelichting
Voorstel van wet