Kamerstuk 34196-24

Motie van het lid Bashir over verstrekken van papieren kopieën aan iedereen die aangeeft niet op digitale wijze te kunnen communiceren

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Gepubliceerd: 17 december 2015
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-24.html
ID: 34196-24

39,3 %
60,7 %

D66

CU

GrBvK

Van Vliet

Klein

VVD

Houwers

PVV

SP

GL

CDA

50PLUS

SGP

GrKÖ

PvdA

PvdD


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Belastingdienst al 120.000 keer is gebeld over het verdwijnen van de blauwe envelop;

overwegende dat nu al 15.000 personen een papieren voorschotbeschikking hebben ontvangen, omdat zij digitaal niet vaardig zijn en geen hulp uit hun omgeving kunnen krijgen;

verzoekt de regering om, papieren kopieën te verstrekken aan iedereen die aangeeft niet op digitale wijze met de Belastingdienst te kunnen communiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir