Stemming

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

85,3 %
14,7 %


GrKÖ

SGP

D66

PvdD

Van Vliet

PVV

PvdA

VVD

CDA

GrBvK

CU

Houwers

GL

50PLUS

Klein

SP