Stemming

Motie van het lid Bashir over sms-notificatie

28,7 %
71,3 %


Klein

CDA

PvdD

Van Vliet

GL

PvdA

50PLUS

SP

Houwers

CU

VVD

GrBvK

GrKÖ

PVV

D66

SGP


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is dat digitale post van de Belastingdienst wordt gelezen door de ontvanger;

verzoekt de regering om, de mogelijkheden om mensen erop te wijzen dat ze een digitaal bericht hebben ontvangen – bijvoorbeeld sms-notificatie – verder uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir


Motie van het lid Bashir over sms-notificatie

2015-06-29
Dossier: 34196
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-9.html