Gepubliceerd: 29 juni 2015
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-9.html
ID: 34196-9

28,7 %
71,3 %

Klein

D66

GrKÖ

GrBvK

50PLUS

SP

Houwers

CU

PVV

VVD

CDA

Van Vliet

GL

PvdD

PvdA

SGP


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is dat digitale post van de Belastingdienst wordt gelezen door de ontvanger;

verzoekt de regering om, de mogelijkheden om mensen erop te wijzen dat ze een digitaal bericht hebben ontvangen – bijvoorbeeld sms-notificatie – verder uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir