Kamerstuk 34196-25

Motie van het lid Van Vliet over garanderen dat mensen die aantoonbaar vastlopen in het systeem schriftelijk hun zaken kunnen blijven regelen

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Gepubliceerd: 17 december 2015
Indiener(s): Roland van Vliet (Van Vliet)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-25.html
ID: 34196-25

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het een goede zaak is dat het berichtenverkeer tussen Belastingdienst en belastingplichtigen langs wettelijke weg is gedigitaliseerd;

overwegende dat voor dit berichtenverkeer een pc, internet, digitale vaardigheid of – bij ontbreken van dat alles – betrouwbare hulp van buitenaf noodzakelijk is;

overwegende dat er altijd een groep mensen overblijft die niet iemand uit de naaste omgeving via een DigiD-machtiging hun zaken kunnen laten regelen;

overwegende dat in de discussies tot nu toe nog steeds niet voor 100% gegarandeerd is dat deze mensen terechtkunnen bij een kantoor van de Belastingdienst op basis van schriftelijke correspondentie;

verzoekt de regering, zonder voorbehoud te garanderen dat mensen die aantoonbaar vastlopen in het systeem, schriftelijk hun zaken met de Belastingdienst kunnen blijven regelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet