Gepubliceerd: 29 juni 2015
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-10.html
ID: 34196-10

29,3 %
70,7 %

50PLUS

GL

VVD

SGP

Houwers

CDA

PVV

CU

Van Vliet

PvdD

Klein

SP

GrKÖ

GrBvK

D66

PvdA


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet iedereen in staat is om zijn of haar correspondentie met de Belastingdienst op digitale wijze te doen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid van papieren communicatie te behouden zonder hieraan grote bekendheid te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir