Gepubliceerd: 29 juni 2015
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-11.html
ID: 34196-11

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet bekend is in hoeverre en wanneer mensen de digitale post van de Belastingdienst openen;

overwegende dat het belangrijk is te weten hoelang het duurt voordat mensen hun digitale post van de Belastingdienst openen;

verzoekt de regering, te monitoren wanneer digitale post afkomstig van de Belastingdienst door burgers wordt geopend, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir