Kamerstuk 34196-23

Motie van het lid Tony Van Dijck over de mogelijkheid om te kunnen blijven kiezen voor de blauwe enveloppe

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Gepubliceerd: 17 december 2015
Indiener(s): Teun van Dijck (PVV)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-23.html
ID: 34196-23

38,0 %
62,0 %

PvdD

PvdA

Van Vliet

SGP

CDA

VVD

GL

50PLUS

SP

D66

PVV

Klein

CU

GrKÖ

Houwers

GrBvK


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering heeft ingezet op volledig digitaal berichtenverkeer tussen Belastingdienst en burgers;

overwegende dat de invoering op verantwoorde wijze moet gebeuren;

overwegende dat er altijd mensen zijn die liever een blauwe envelop blijven ontvangen, onder wie een grote groep ouderen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te creëren voor belastingplichtigen om, naast de digitale berichtgeving, te blijven kiezen voor de blauwe envelop,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck