Stemming

Motie van het lid Bashir over het behouden van papieren communicatie

29,3 %
70,7 %


GrBvK

GL

PvdD

SP

VVD

PVV

Van Vliet

50PLUS

Houwers

CDA

SGP

Klein

GrKÖ

PvdA

CU

D66


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet iedereen in staat is om zijn of haar correspondentie met de Belastingdienst op digitale wijze te doen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid van papieren communicatie te behouden zonder hieraan grote bekendheid te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir


Motie van het lid Bashir over het behouden van papieren communicatie

2015-06-29
Dossier: 34196
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-10.html