Kamerstuk 34196-22

Motie van de leden Omtzigt en Van Vliet over per post blijven sturen van de definitieve beschikkingen toeslagen

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Gepubliceerd: 17 december 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Roland van Vliet (Van Vliet)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-22.html
ID: 34196-22

100,0 %
0,0 %

50PLUS

VVD

PVV

Houwers

GL

CDA

SP

CU

D66

SGP

Klein

GrBvK

GrKÖ

Van Vliet

PvdA

PvdD


Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN VLIET

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om vanaf 2016 definitieve vaststellingen toeslagen enkel en alleen nog digitaal te verzenden;

constaterende dat bijna niemand op de hoogte was van het feit dat twee jaar geleden een overgangstermijn is ingegaan en dat slechts een klein deel van de belastingplichtigen en toeslaggerechtigden de berichtenbox geactiveerd heeft;

constaterende dat de Nationale ombudsman een onderzoek is gestart naar het afschaffen van de blauwe envelop;

verzoekt de regering, in de eerste helft van 2016 de definitieve beschikkingen toeslagen ook per post te blijven sturen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer in mei te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de elektronische berichtenbox, het onderzoek van de ombudsman en of het opportuun is om onder bepaalde criteria definitieve beschikkingen alleen nog elektronisch te versturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Vliet