Stemming

Motie van het lid Tony Van Dijck over de mogelijkheid om te kunnen blijven kiezen voor de blauwe enveloppe

38,0 %
62,0 %


Klein

50PLUS

SGP

SP

VVD

D66

Van Vliet

GrKÖ

PvdA

GrBvK

PVV

CU

Houwers

CDA

GL

PvdD


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering heeft ingezet op volledig digitaal berichtenverkeer tussen Belastingdienst en burgers;

overwegende dat de invoering op verantwoorde wijze moet gebeuren;

overwegende dat er altijd mensen zijn die liever een blauwe envelop blijven ontvangen, onder wie een grote groep ouderen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te creëren voor belastingplichtigen om, naast de digitale berichtgeving, te blijven kiezen voor de blauwe envelop,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck


Motie van het lid Tony Van Dijck over de mogelijkheid om te kunnen blijven kiezen voor de blauwe enveloppe

2015-12-17
Dossier: 34196
Indiener(s): Teun van Dijck (PVV)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-23.html