Stemming

Motie van het lid Omtzigt over het beschikbaar blijven van berichten in de berichtenbox gedurende de navorderingstermijn

100,0 %
0,0 %


SP

GL

D66

50PLUS

CU

PvdD

PvdA

Van Vliet

GrBvK

VVD

Houwers

SGP

GrKÖ

Klein

PVV

CDA


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering nog niet weet hoe lang berichten in de berichtenbox zullen blijven staan, maar dat dit minimaal een jaar zal zijn;

constaterende dat de regering als voordeel van de berichtenbox presenteert dat alle informatie voor de belastingplichtige overzichtelijk bij elkaar staat;

van mening dat het overzicht voor de belastingplichtige slechts een voordeel is als de belastingplichtige over belangrijke informatie kan beschikken wanneer hij deze nodig heeft;

verzoekt de regering, het deel van het berichtenverkeer van de Belastingdienst dat van belang is voor de bezwaar- en beroepsprocedure, waaronder beschikkingen en correspondentie met de inspecteur over de aanslag, beschikbaar te houden in de berichtenbox gedurende de hele navorderingstermijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzig


Motie van het lid Omtzigt over het beschikbaar blijven van berichten in de berichtenbox gedurende de navorderingstermijn

2015-06-29
Dossier: 34196
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-12.html