Wetsvoorstel 34117 - 18 december 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 juni 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Voorlichting Afdeling advisering Raad van State
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering