Wetsvoorstel 34117 - 18 december 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 juni 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Voorlichting Afdeling advisering Raad van State
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)