Kamerstuk 34117-30

Motie van het lid Omtzigt over te ondernemen acties indien het amendement-Lodders/Vermeij wordt aangenomen

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 18 juni 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-30.html
ID: 34117-30

98,0 %
2,0 %

GrBvK

Klein

SGP

VVD

CDA

PVV

CU

Van Vliet

PvdA

D66

GL

GrKÖ

SP

PvdD

50PLUS

Houwers


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 18 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Kamer uiteindelijk het laatste woord dient te hebben over de invoering van een amendement, teneinde haar amendementrecht te handhaven;

verzoekt de regering, indien het amendement-Lodders/Vermeij aangenomen wordt en indien het wetsvoorstel Algemeen pensioenfonds aangenomen wordt, een van de volgende acties te ondernemen:

  • 1. het amendement binnen zes maanden na invoering van het wetsvoorstel in werking te laten treden;

  • 2. via een novelle het amendement uit de aangenomen wet te tillen;

  • 3. een concept-besluit om het amendement niet in te voeren aan de Kamer voor te leggen en de wens van de meerderheid om het dan wel of niet van kracht te laten worden, uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt