Kamerstuk 34117-33

Gewijzigde motie van het lid Klein (t.v.v. 34117, nr. 22) over in een tussenrapportage inzicht geven in het kostenvoordeel bij opgerichte algemene pensioenfondsen

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 17 juni 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-33.html
ID: 34117-33
Origineel: 34117-22

21,3 %
78,7 %

GrBvK

GrKÖ

SP

Klein

VVD

PVV

50PLUS

GL

D66

SGP

Van Vliet

Houwers

PvdA

CU

CDA

PvdD


Nr. 33 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22

Voorgesteld 18 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de mogelijkheid om een algemeen pensioenfonds op te richten ook ingegeven is door het bereiken van kostenvoordelen;

overwegende dat de hoogte van deze voordelen nog onbepaald is, omdat pas per 1 januari 2016 algemeen pensioenfondsen operationeel kunnen zijn;

verzoekt de regering om, in 2018 de Kamer in een tussenrapportage inzicht te geven in het bereikte kostenvoordeel bij opgerichte algemene pensioenfondsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein